Vatrootporni ormar VOCNa prednju stranu protupožarnog ormarića ugrađeno je staklo dimenzija 35 x 35 cm, a prema narudžbi može se izraditi i neostakljena. Moguća je i ugradnja ventilirajućih rešetki. Protupožarni ormarići imaju čestu uporabu i kao protupožarni sef.

Vanjske dimenzije protupožarnog ormara iznose 80 x 80 x25 cm, dok su unutarnje dimenzije 68,5 x 68,5 x 18,5 cm, a mogu su raditi po narudžbi i drugih dimenzija, plastificirano po RAL karti.

Protupožarna otpornost 60 i 90 minuta