Vatrootporne ekspandirajuće rešetkeProtupožarna ventilacijska rešetka koristi se za ventilaciju prostora. Rešetka se ugrađuje u otvora zidova na granici protupožarnog sektora ili u krilo protupožarnih vrata. Izrađuju se u klasi EI 90, korisna površina rešetke do 60% neto od čeličnog pocinčanog lima, ekspandirajući materijal, topivi osigurač, plastifikacija po RAL karti