ELEKTROMETAL NOVA d.o.o.

Temeljna postavka poslovanja je usmjerenost na kupca, odnosno zadovoljstvo kupca našim proizvodima, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz zaštitu okoliša i socijalnu odgovornost, te ostvarivanje preduvjeta za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji. Iz ponude izdvajamo:

 • protupožarna vrata u čeličnoj i aluminijskoj izvedbi klase vatrootpornosti EI30, EI60, EI90 I EI120
 • protupožarna staklenih stijena u klasi vatrootpornosti EI30, EI60 i EI90
 • klizna, protupožarna vrata (sa i bez zaokretnog krila unutar kliznih vrata)
 • balistička (neprobojna) vrata po EN 1522 FB2 i FB4
 • rentgenskih vrata
 • vatrootporna ekspandirajuće rešetke u klasi vatrootpornosti EI60 i EI90
 • vatrootporni ormari za smještaj vatrodojavne centrale u klasi EI60

Naručite vrata

Izaberite vrstu vrata

 • Protu­požarna vrata
 • Protu­provalna vrata
 • X-Ray
 • Balistička vrata
 • Standardna

Izaberite tip vrata

 • Jednokrilna
  vrata
 • Dvokrilna
  vrata
 • Klizna
  vrata
 • Vertikalna
  vrata

Prijavite se na newslatter