Početna stranicaEnglish
OSNOVNI PODACI
 
Elektrometal d.d.
Ferde Rusana 21
p.p.128
HR - 43001 Bjelovar
MB: 3327248
OIB: 45669853088
 
TELEFON I FAKS  
Centrala: + 385 (0) 43 611 200
Faks: + 385 (0) 43 243 552
 
ŽIRO RAČUNI  
Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka:
HR7024020061100000787
Zagrebačka banka d.d., Zagreb:
HR0623600001101276861
Societe Generale - Splitska banka d.d., Split:
HR8523300031100387707
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb:
HR0723400091110293046
 
@  
em-uprava@elektrometal.hr
em-prodaja@elektrometal.hr
em-proizvodnja@elektrometal.hr
Sjedište u Bjelovaru
 
PJ Montaža Daruvar PJ Montaža Koprivnica
 
PJ MONTAŽA  
Daruvar: Koprivnica:
   
Kolodvorska 23, p.p. 7 Podravska ulica 4
43500 Daruvar 48000 Koprivnica
Tel:    + 385 (0) 43 331 288 + 385 (0) 48 622 401
Faks: + 385 (0) 43 331 355 + 385 (0) 48 622 086
E-pošta: em-daruvar@elektrometal.hr
E-pošta: em-koprivnica@elektrometal.hr
 
DRUŠTVA U VLASNIŠTVU  

Metalna oprema d.d., Senj
Elektrometal - distribucija plina d.o.o., Bjelovar
Elektrometal BH d.o.o., Odžak
Emma d.o.o., Odžak

 
GDJE SE NALAZIMO  

Prikaži Elektrometal d.d. na većoj karti